نخستین‌های تهران؛ خیابان ناصرخسرو

نخستین های تهران - خیابان ناصرخسرو

خیابان ناصرخسرو تهران که روزگاری خندق شرقی ارگ سلطنتی بود نخستین خیابان تهران است که محل شکل‌گیری بسیاری از اولین‌های پایتخت است.

۱۴ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: نخستین‌های تهران؛ کنسرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.