نخستین‌های تهران؛ روزنامه

نخستین های تهران - روزنامه

نخستین روزنامه ایران با نام کاغذ اخبار در ۱۱ اردیبهشت ۱۲۱۶ با سردبیری و همراهی میرزا صالح شیرازی منتشر شد.

۲۹ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: نخستین‌های تهران، کتابخانه عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.