نخستین‌های تهران؛ سالن سینما

نخستین های تهران - سالن سینما

نخستین سالن سینما در ایران در سال ۱۲۸۳ شمسی در ابتدای خیابان چراغ برق به همت صحاف‌باشی راه‌اندازی شد. سینما یا همان سینماتوگراف هم مثل عکاسی و چراغ برق این شانس را به تهران و ایران داد که دل شاهان قاجار را ببرد و کمتر از ۱۰ سال از اختراعش توسط برادران لومیر سر از ایران و تهران دربیاورد؛ اما این بار این مظفرالدین شاه بود که نخستین دستگاه سینماتوگراف را به ایران آورد.

۱۳ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: نخستین‌های تهران؛ کنسرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.