نخستین‌های تهران؛ عکاس‌خانه

نخستین‌های تهران؛ عکاس‌خانه

نخستین عکاس‌خانه عمومی پایتخت با حمایت ناصرالدین شاه قاجار در خیابان جباخانه یا خیام امروزی افتتاح شد.

۲۰ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: تاریخ عکاسی در تقاطع دو بهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.