نخستین‌های تهران؛ مجلس

نخستین‌های تهران؛ مجلس

مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران، نه تنها نخستین مجلس ایران که نخستین مجلس خاورمیانه است.

۵ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: نخستین‌های تهران؛ روزنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.