نخستین‌های تهران؛ میدان

نخستین های تهران؛ میدان توپخانه

میدان امام خمینی یا توپخانه سابق که در دوران ناصرالدین شاه با پیشنهاد و همت امیرکبیر شکل گرفت، نخستین میدان واقعی تهران بود.

۲۳ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: اولین‌های تهران: اولین بمب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.