نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد – ۱

بازدیدکنندگان از برگزاری نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان - ۱ - دروازه تهران - داوود قهردار

ولیعصر زیر نگاه دوست دارانش!

پس از برگزاری دور اول کارگاه ملاقات با خیابان با عنوان مجالی برای طراحانه اندیشیدن به فرصت‌های شهری خیابان ولی‌عصر و همچنین دور دوم کارگاه ملاقات با خیابان با عنوان مجالی برای طراحانه / عکاسانه اندیشیدن به خیابان ولیعصر (عج)، آثار شرکت کنندگان و مجموعه‌های منتخب در هر دو بخش در قالب نمایشگاهی از تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ به نمایش درآمد.

در بخش طراحانه اندیشیدن این کارگاه آثاری با موضوعات خیابان موزه، خیابان به‌مثابه رسانه، ملاقات با صدای خیابان ولیعصر، فرصت‌های خاموش خیابان ولیعصر، نه خانه، نه خیابان؛ هم خانه، هم خیابان، دستفروشان و سرزندگی در خیابان ولیعصر و ارتقای کیفی فضایی و زیستی خیابان ولیعصر؛ با نگاه به ظرفیت قطعات شهری به نمایش گذاشته شده است.

از میان خبرها: نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد – ۲

همچنین در بخش عکاسی نیز آثار منتخب شرکت کنندگان کارگاه به نمایش گذاشته شده و بازدید برای عموم آزاد و رایگان است. این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ الی ۲۰ (به جز شنبه‌ها) در خیابان ولی‌عصر، جنب پارک ساعی، پلاک ۲۱۷۵، گالری پایگاه میراث شهری خیابان میزبان بازدیدکنندگان است.

عکاس: داوود قهردار

۸ خرداد ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

نظرات بسته شده است.