پرسه در میدان مشق، میدان تاریخی تهران

پرسه در میدان تاریخی تهران - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

میدان مشق که زمانی قرار بود باغ ملی شود، یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های باقی مانده در شهر تهران است. جایی که در دوره قاجار برای مشق نظام در خارج از دروازه‌های آن زمان شهر ساخته شده بود و حالا یکی از محوطه‌های تاریخی در قلب تهران است. این میدان در ابتدا بیشتر کاربری نظامی داشت، هر چند وقایع تاریخی متفاوتی را به خود دیده است، از فرود اولین هواپیماها در شهر تهران تا اعدام میرزا رضا کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه. دروازه تاریخی این میدان پس از دوره قاجار تخریب شد و دروازه باغ ملی به جای آن قرار گرفت. از بناهای قاجاری میدان، هنوز قزاقخانه در ضلع شمالی میدان پابرجاست که امروزه دانشکده هنر است. همچنین مجموعه بناهای وزارت امور خارجه به ویژه شهربانی تهران قدیم سرپا هستند. در این میدان تاریخی دو موزه پست با ساختمانی از معمار معروف تهران، مارکوف و همچنین موزه ملی ملک قرار دارند. موزه ملی ایران و موزه عبرت نیز در حاشیه میدان مشق هستند. میدان تاریخی مشق تهران می‌تواند تبدیل به برند تاریخی و گردشگری برای شهر شود، هر چند حالا حضور ساختمان‌های وزارت امور خارجه مانع این اتفاق است. نازنین کاظمی نوا، عکاس دروازه تهران سری به این محوطه تاریخی در قلب تهران زده است.

۷ دی ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: آدم‌های دور میدان فردوسی

نظرات بسته شده است.