کاروان حاجی فیروز در کوچه پس کوچه‌های شهر

کاروان حاجی فیروز در کوچه پس کوچه‌های شهر - دروازه تهران - داوود قهردار

کاروان شادی «روز از نو» دوشنبه ۲۵ اسفند به محله باغ آذری و کوچه‌های رنگی این محله در منطقه ۱۶ رسیده است. عمو نوروز و حاجی‌فیروز این کاروان را هدایت می‌کنند و گروه موسیقی سرنانوازی نیز آنها را همراهی می‌کند. این کاروان از سوی شهرداری تهران راهی کوچه‌ها و پس‌کوچه‌های شهر شده تا در آستانه سال نو فضای شادی را به محلات کم برخوردار و محروم تهران ببخشد. رنگ‌آمیزی و بهسازی جداره‌ کوچه‌ها و حضور کاروان‌های شادی در این محلات از جمله اقدامات مدیریت شهری برای بهبود زندگی ساکنان این محلات بوده است. داوود قهردار، عکاس دروازه تهران این کاروان را در محله باغ آذری دنبال کرده و تصاویری از حضور کاروان حاجی فیروز در این محله ثبت کرده است.

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: غم پوشانده و خبر از نوروز می‌دهد

نظرات بسته شده است.