گزارش

خبر روز

نمایش همه
معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه 4 - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۴

گسترش مسیرهای دوچرخه در شرق پایتخت شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در…

خبر روز

نمایش همه