گزارش

خبر روز

نمایش همه
محور فدائیان اسلام بعد از ۳۰ سال فریز شدن رونق می‌گیرد - دروازه تهران - زهرا داستانی

محور فدائیان اسلام بعد از ۳۰ سال...

سیاست ((دست نزن)) راه گشا نیست زهرا داستانی تهران در دهه‌های گذشته مسیر توسعه را در پیش گرفته است. پایتخت در جریان توسعه‌اش بسیاری از خانه‌های قدیمی خود را از…

خبر روز

نمایش همه