گزارش

خبر روز

نمایش همه
شهردار از نیاز پایتخت به نیروگاه زباله سوز ۸۰۰ تنی گفت - دروازه تهران - زهرا داستانی (2)

شهردار از نیاز پایتخت به نیروگاه زباله...

 تولید روزانه ۵۷۰۰ تن پسماند در تهران زهرا داستانی یکی از معضلات مهم شهرنشینی تولید زباله است. زباله‌هایی که علیرغم تلاش‌ها برای امحا و بازیافتشان هر روز بر میزان آن‌ها…

خبر روز

نمایش همه