آرشیو روزنامه ها

روزنامه دروازه تهران - ۶ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۶ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز گذری به قدیمی‌ترین مسجد تهران عتیقی در دل بازار بازار تهران شامل محوطه‌ها و بناهای تاریخی مهمی می‌شود. در بسیاری از کوچه و گذر‌های…

روزنامه دروازه تهران - ۵ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۵ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره تکیه دولت که برپا نماند و تخریب شد مصائب یک سقف اشتباه رایج است که ساخت تکیه دولت را نتیجه نخستین سفر شاه…

روزنامه دروازه تهران - ۴ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۴ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز میدانگاه امیرکبیر چگونه برپا شد میدانی برای معاشرت تهران با کمبود «فضای عمومی» روبه‌رو است و ایجاد میدانگاه از جمله اقداماتی است که مدیران…

روزنامه دروازه تهران - ۳ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۳ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز همراهی زنان و کودکان در زیباسازی محله مظاهری در منطقه ۱۵ رنگ‌های تازه دیوارهای کهنه محله‌ها هر چقدر هم که فقیر هر چقدر که…

روزنامه دروازه تهران - ۲ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۲ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز برنامه‌های شهرداری تهران برای توسعه دوچرخه سواری؟ ۵۰۰ کیلومتر مسیر برای رکاب زدن دوچرخه‌سواری ایده جدیدی است که در پایتخت به راه افتاده، ایده‌ای…

روزنامه دروازه تهران - ۱ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۱ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز بیمارستان وزیری تهران چگونه ساخته شد نیت روز‌های وبا همه‌گیری وبا در دوره قاجار پای ثابت قتل عام مردم تهران بود. کمبود امکانات بهداشتی…

روزنامه دروازه تهران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۳۰ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز موج تغییر کاربری بناهای ارزشمند میراثی که خراب نمی شود کرونا رمق کسب و کارهای شهری را گرفته است اما موج افتتاح کافه‌ها و…

روزنامه دروازه تهران - ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۹ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره باغ رهنما در شمال تهران در میان آسمان خراش‌ها منطقه شمالی تهران زمانی پر از باغ‌ بود. میان درختان کهن و باغ‌های فراوان،…

روزنامه دروازه تهران - ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۸ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز چگونه زیرگذر نصر جای پل گیشا را گرفت از تولد تا خداحافظی با یک پل نزدیک به ۳۰ و اندی سال بود که تهرانی‌ها…

روزنامه دروازه تهران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۷ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره باغ اتحادیه که کنسرت کلهر در آنجا برگزار شد نوای شهر خاموش در آخرین باغ لاله‌زار هرسال روز سیزده مرداد ساعت سه ربع…