آرشیو روزنامه ها

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ویژه نامه تئاترشهر - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز درباره ایده حصار کشی به دور تئاتر شهر این ساختمان برای شهر است بار دیگر بحث ایجاد حصار پیرامون مجموعه تئاتر شهر در…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۳ تهران - ۷ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۷ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۱۳ رنگ‌ها در کوچه پس‌کوچه‌های شهر شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۹ تهران - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۹ دورهمی اهالی در خیابان اجتماعی شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۷ تهران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۷ تهران رنگ‌های تازه یک محله قدیمی شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نخستین کارگاه عکس با عنوان «ملاقات با خیابان» برگزار شد ولیعصر در قاب دوربین‌ها پنجشنبه ۲۵ دی ماه بخش عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۳ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز کودکان چه سهمی از پیاده روی در شهر دارند؟ خیابان‌های سخت تهران برای کودکان آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی علت بسیاری از مرگ و…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۰ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۰ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نخستین کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد ۱۴ نقطه رها شده ولیعصر زیر دست علاقه‌مندان  ۱۹ دی ماه نخستین دوره کارگاه ملاقات با خیابان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران ۳۹ درصد آپارتمان‌نشین‌ها به همسایه اعتماد ندارند مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز می‌شود که ساکنان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۷ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۷ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز از «شهر دوستدار کودک» چه می‌دانیم؟ شهری که بچه‌ها می‌خواهند از یک سو با گسترش موج شهرنشینی در دنیا از سوی دیگر با افزایش…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۵ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۵ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز در آرامستان ارامنه دولاب چه می‌گذرد؟ شهردار منطقه ۱۴: آرامستان تاریخی دولاب آسیب نمی‌بیند این روزها نام آرامستان ارامنه دولاب با طرح حفاظت و…