آرشیو روزنامه ها

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۳ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز وضعیت پسماند و شیرابه در پایتخت چگونه است؟ ۹۰۰ گرم پسماند، سهم روزانه هر تهرانی ایرانی‌ها به شکل سنتی از وسایل خود تا حد…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی شهر در محاصره دستفروشان هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۰ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز ۱۲ شهر ایران در میان شهرهای دوستدار کودک شنیدن صدای کودکان در شهر  «کودکان» اجزای نادیده گرفته شده شهرها هستند. شهروندانی کوچک که حضورشان،…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۹ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۹ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟ تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۷ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۷ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز همه تصمیم‌ها برای تئاتر شهر از حصار تا حریم وضعیت تئاتر شهر به عنوان یک مرکز فرهنگی با ارزش‌های تاریخی در شهر تهران، آن…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۶ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۶ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره باغ رهنما در شمال تهران در میان آسمان خراش‌ها منطقه شمالی تهران زمانی پر از باغ‌ بود. میان درختان کهن و باغ‌های فراوان،…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۴ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۴ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز چرا هوای تهران با وجود کاهش ۳۰ درصدی تردد خودروها آلوده است؟ معمای مازوت نه کاهش تردد خودروها در شهر و نه وزش باد…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز سینماهای لاله‌زار زیر ضرب ساخت و ساز تلاش برای حفظ ایران  «طوفان در شهر ما» دو بار وزیدن گرفته است. بار نخست وقتی آن…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درس‌هایی برای تهران قرن‌ آینده فرصت سوزی ۲۵ ساله تهران خود را برای ورود به سال ۱۴۰۰ آماده می‌کند. مدیریت شهری در تلاش است…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز چهارمین دوره جایزه داستان تهران برگزیدگان خود را شناخت از میان راویان شهر شامگاه یکشنبه، ۳۰ آذر، مصادف با شب یلدا، چهارمین دوره جایزه…