اینفوگرافی

اینفوگرافی تعطیلی کافه‌های تهران - دروازه تهران - عماد حقی

اینفوگرافی تعطیلی کافه‌های تهران

قبلی بعدی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: اینفوگرافی آمارهای بی سابقه کرونا در تهران

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۱۲ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۱۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۲ تهران

اینفوگرافی خیابان ولیعصر چند درخت دارد - دروازه تهران

خیابان ولیعصر چند درخت دارد؟

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: قدیمی‌ترین چنار خیابان ولیعصر

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۱۸ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۱۸

    ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸