اینفوگرافی

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۲۲ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۲۲

    ۶ خرداد ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: کدام منطقه در تهران کمترین تعداد مدارس را دارد؟

اینفوگرافی پویش همسایه هم - دروازه تهران

اینفوگرافی پویش همسایه هم

      قبلی بعدی ۲ خرداد ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: باغچه‌های مشارکتی در شهرک گلسار منطقه ۱۹