اینفوگرافی

برای تست رایگان کرونا در تهران به کجا مراجعه کنیم - دروازه تهران

اینفوگرافی تست رایگان کرونا در تهران

      قبلی بعدی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: اینفوگرافی آمارهای بی سابقه کرونا در تهران

اینفوگرافی تعطیلی کافه‌های تهران - دروازه تهران - عماد حقی

اینفوگرافی تعطیلی کافه‌های تهران

            قبلی بعدی ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: اینفوگرافی آمارهای بی سابقه کرونا در تهران

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۱۶ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۱۶

    ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۶

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۱۲ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۱۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۲ تهران