اینفوگرافی

اینفوگرافی تهران چند کیلومتر خط مترو دارد- روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چند کیلومتر خط مترو دارد؟

۱۵ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: برنامه‌های شهرداری منطقه ۵ تهران برای توسعه مترو

اینفوگرافی تهران چند پارک جنگلی دارد - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چند پارک جنگلی دارد؟

۱۴ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معماری تهران نیازمند توجه است

اینفوگرافی تهران چه نمادهایی دارد - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چه نمادهایی دارد؟

    ۱۳ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معماری تهران نیازمند توجه است  

اینفوگرافی تهران چند فرهنگسرا دارد - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چند فرهنگسرا دارد؟

۱۲ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: تهران صاحب چند میدانگاه خواهد شد؟

اینفوگرافی جمعیت تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

جمعیت تهران چقدر است؟

۸ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: اسامی‌ متولدین دختر و پسر در تهران در سال ۱۳۹۹