اینفوگرافی

اینفوگرافی دهکده‌های ورزش تهران- روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

دهکده‌های ورزش تهران

۳ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: پاکسازی دریاچه آزادی

اینفوگرافی بزرگراه شهید نجفی رستگار - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

افتتاح بزرگراه شهید نجفی رستگار

۲ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: ادامه فعالیت‌های عمرانی برای افتتاح بزرگراه شهید نجفی رستگار

اینفوگرافی روزشمار هفته تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

روزشمار هفته تهران

۱ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: شهر آفتاب تهران از آغاز تا به امروز

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - اینفوگرافی فضای سبز تهران چقدر است

فضای سبز شهر تهران چقدر است

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان اینفوگرافی‌ها: تهران با کدام شهرها خواهرخواندگی دارد؟