ترمیم پل تاریخی کن - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

ترمیم پل تاریخی کن

پل کن در دوران قاجار روی رودخانه کن احداث شد و مدت‌ها تنها راه ارتباطی روستای کن با اطراف بود. گفته می‌شود سال ۱۳۱۲ حاج محمدعلی پل فعلی را روی…

ساعت قاجارى در دست تعمیر

ساعت قاجارى در دست تعمیر – دروازه تهران

قدیمی‌ترین ساعت شهری تهران متعلق به مسجدی به نام مسجد مشیر السلطنه است. این ساعت ۱۲۱ سال پیش در دوران قاجار ساخته شده و ۷۰ سال پیش از کار افتاده…