آرامستان ارامنه در دروازه دولاب - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب – ۲

در میان آپارتمان‌های محله قدیمی دولاب حالا چندان نمی‌توان سراغی از خانه‌های قدیمی گرفت. در این میان فضایی باغ گونه چشم را به خود جلب می‌کند. این فضا پنج در…

در آرامستان ارامنه دولاب چه می‌گذرد؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

در آرامستان ارامنه دولاب چه می‌گذرد؟

شهردار منطقه ۱۴: آرامستان تاریخی دولاب آسیب نمی‌بیند زهرا داستانی این روزها نام آرامستان ارامنه دولاب با طرح حفاظت و احیاء مجموعه گورستان‌ها و ایجاد میدانگاه صلح گره خورده است….

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب- 1 - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب – ۱

آرامستان ارامنه دولاب قدمتی ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساله دارد. اعتماد الاسلطنه در کتاب مرآت البلدان سال تأسیس این آرامستان را حوالی سال ۱۱۰۳ شمسی می‌داند. زمانی که به دستور کریم‌خان…