روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۴ شهریور ۱۴۰۰ - ویژه نامه حمایت اداره کل آموزش_های شهروندی از مدارس در سال 99 - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۴ شهریور ۱۴۰۰ – فعالیت‌های معاونت امور آموزشی و فرهنگی شهرداری تهران در مدارس

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز نگاهی به فعالیت شهرداری در مدارس تهران کرونا کار را تعطیل نکرد کرونا دو سال است که فعالیت آموزش و پرورش را شکل…

مدارس-و-کرونا

نگاهی به فعالیت شهرداری در مدارس تهران

کرونا کار را تعطیل نکرد شروین راد کرونا دو سال است که فعالیت آموزش و پرورش را شکل تازه‌ای داده‌ است. مدارس به صورت حضوری تعطیل شده‌اند و گوشی‌های موبایل…

مجتبی دانشور، مدیرکل آموزش شهروندی از کمپین‌های شهرداری تهران می‌گوید - دروازه تهران - زهرا داستانی

مجتبی دانشور، مدیرکل آموزش شهروندی از کمپین‌های شهرداری تهران می‌گوید

تلنگر مجازی به شهروندان تهرانی زهرا داستانی شهرداری تهران این روزها تبلیغات شهری خود را به آموزش‌های شهروندی اختصاص داده است؛ از بنرهایی تحت عنوان «موتورسوار خوب» که نکات ایمنی،…