گورگردی در میان تاریخ - دروازه تهران

گورگردی در میان تاریخ – دروازه تهران

آرامستان اِبنِ بابُوَیْه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران به حساب می‌آید. این آرامستان به نام محمد بن بابُویه معروف به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان…

گورستان ابن‌بابویه، امامزاده عبدالله، شهر ری

قبرهایی که بار تاریخ را به دوش می‌کشند

اِبنِ بابُوَیْه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از مشاهیر ایران را در خود جای داده است. نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن…