هر وانت را باری است - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

هر وانت را باری است

وانت بارها سهم زیادی در حمل نقل شهری به خصوص در تهران دارند. علاوه بر این‌ها نیسان آبی در همه این سال‌ها به یک آیکن فرهنگی تبدیل شده است. مهر…