تازه‌های محله‌های منطقه 3 - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۳

سال ۱۳۹۹ در منطقه سه شهرداری تهران، ۴۸ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. شهرداری بوستان محصل در محله دروس را با نصب…

چهره‌هایی زیر پل دو طبقه - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

چهره‌هایی زیر پل دو طبقه – دروازه تهران

چهره‌ها خود حکایت از شهر و روزگار می‌کنند. این روز‌های پاییزی و کرونایی را در چهره‌ها هم می‌توان دنبال کرد. از یک سو در فاصله بارندگی‌ها آلودگی‌ها در پایتخت بالا…