روزهای پایانی ساخت بزرگراه 6 کیلومتری تهران - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

روزهای پایانی ساخت بزرگراه ۶ کیلومتری تهران

سال ۱۳۸۸ کلید ساخت بزرگراه شهید نجفی رستگار به طول ۶.۸۷۰ متر در جنوب شرق تهران زده شد. هدف از احداث این بزرگراه حل معضلات ترافیکی بزرگراه‌های بسیج و آزادگان…

چهره‌هایی زیر پل دو طبقه - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

چهره‌هایی زیر پل دو طبقه – دروازه تهران

چهره‌ها خود حکایت از شهر و روزگار می‌کنند. این روز‌های پاییزی و کرونایی را در چهره‌ها هم می‌توان دنبال کرد. از یک سو در فاصله بارندگی‌ها آلودگی‌ها در پایتخت بالا…

نخستین‌های تهران؛ اتوبان کودک

نخستین‌های تهران؛ اتوبان کودک

اتوبان کودک در حاشیه جنوبی خیابان ولیعصر اولین شهربازی مدرن تهران بود که در دهه ۳۰ به این شهر آمد تا الگویی باشد برای شهربازی‌های دیگر در سراسر ایران. حالا…