کارخانه سیمان، میراث صنعتی ایران

کارخانه سیمان، میراث صنعتی ایران

کارخانه سیمان شهر ری به عنوان نخستین کارخانه سیمان تهران یکی از محوطه‌های مهم شهری در منطقه شهر ری است. این کارخانه بیش از ۳۰ سال است که تعطیل شده…

مسجد جامع بازار یا مسجد عتیق

گذری به قدیمی‌ترین مسجد تهران – دروازه تهران

عتیقی در دل بازار احسان رستمی پور بازار تهران شامل محوطه‌ها و بناهای تاریخی مهمی می‌شود. در بسیاری از کوچه و گذر‌های بازار تهران، بناهای ارزشمندی وجود دارد که رد…