نخستین‌های تهران؛ ورزشگاه

نخستین‌های تهران؛ ورزشگاه

اولین استادیوم ورزشی تهران در سال ۱۳۱۸ در بخش شمال شرق تهران در روی زمینی ساخته شد که صاحبش شرط کرد نامش باید روی آن ورزشگاه بماند و تا سال…