در غیاب نهادهای مسئول در شهر چه می گذرد

گزارش میدانی شهرنوشت از معتادان بی خانمان در روزهای شیوع کرونا در غیاب نهادهای مسئول در شهر چه می گذرد. شهرنوشت: در روزهایی که مردم به در خانه ماندن برای…