اینفوگرافی دهکده‌های ورزش تهران- روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

دهکده‌های ورزش تهران

۳ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: پاکسازی دریاچه آزادی

اینفوگرافی بزرگراه شهید نجفی رستگار - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

افتتاح بزرگراه شهید نجفی رستگار

۲ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: ادامه فعالیت‌های عمرانی برای افتتاح بزرگراه شهید نجفی رستگار