انتخابات 1400 در تهران-دروازه تهران-داوود قهردار

انتخابات ۱۴۰۰ در خیابان‌های تهران

داوود قهردار عکاس دروازه تهران، حال و هوای انتخابات ۱۴۰۰ در خیابان‌های تهران را ثبت کرده است. از میان خبرها: انتخابات ۱۴۰۰ در تهران            …

دختر جوان در انتخابات 1400 در تهران-دروازه تهران-داوود قهردار

انتخابات ۱۴۰۰ در تهران

داوود قهردار عکاس دروازه تهران، حال و هوای انتخابات ۱۴۰۰ در خیابان‌های تهران را ثبت کرده است. از میان خبرها: تصویب آیین‌نامه «تهران، شهر دوستدار سالمند» در شورای شهر  …