کرونا و لزوم خدمات الکترونیک - سایت دروازه تهران

هم زمان با محدودیت‌های دو هفته‌ای نوبت اهدای خون و تعویض پلاک اینترنتی است – دروازه تهران

کرونا و لزوم خدمات الکترونیک محدودیت‌های دو هفته‌ای که برای مهار ویروس کرونا در نظر گرفته شده باعث شده که تعدادی از ارگان‌های خدماتی اقدام به ارائه بخشی از خدمات…