تهران آماده زمستان می‌شود - دروازه تهران

تهران آماده زمستان می‌شود – دروازه تهران

با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تهران امسال شاهد بارش برف باشد تاکنون در چند منطقه تهران مانور برف‌روبی برگزار شده تا امکانات مناطق مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین باید…

برف پاییزی در شمال تهران

برف پاییزی در شمال تهران – دروازه تهران

بارش‌های اخیر تهران در مناطق شمالی تهران با بارش برف همراه بوده و بخصوص مناطق کوهپایه‌ای در میانه آذرماه سفیدپوش شده است.  ۱۹ آذر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران…