ساعت قاجارى در دست تعمیر

ساعت قاجارى در دست تعمیر – دروازه تهران

قدیمی‌ترین ساعت شهری تهران متعلق به مسجدی به نام مسجد مشیر السلطنه است. این ساعت ۱۲۱ سال پیش در دوران قاجار ساخته شده و ۷۰ سال پیش از کار افتاده…