باغ رهنما - دروازه تهران - احسان رستمی پور

درباره باغ رهنما در شمال تهران – دروازه تهران

در میان آسمان خراش‌ها احسان رستمی‌پور منطقه شمالی تهران زمانی پر از باغ‌ بود. میان درختان کهن و باغ‌های فراوان، خانه باغ‌های بسیاری وجود داشت. حالا اما از باغ‌های شمالی…