دختر جوان در ایستگاه اتوبوس - آدم‌های باغ فردوس - دروازه تهران - داوود قهردار

آدم‌های باغ فردوس

باغ فردوس از قدیم یکی از محوطه‌های تفریحی در خیابان ولیعصر بوده است. حالا این روزها با رونق گرفتن محوطه موزه سینما و تبدیل آن به پاتوق، بیش از پیش…