پرسه در باغ فلسفه - دروازه تهران - داوود قهردار

پرسه در باغ فلسفه

باغ فلسفه از جمله مکان‌های تاریخی و گردشگری تهران است که در پهنه رودکی واقع شده است. باغ فلسفه شامل دو ساختمان اصلی و چند ساختمان فرعی است. ساختمان شماره…