مجسمه‌های مینیاتوری از مردم در باغ نگارستان - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

مجسمه‌های مینیاتوری از مردم در باغ نگارستان

 یکی از تالار‌های باغ نگارستان به مجسمه‌های جهانگیر ارجمند اختصاص پیدا کرده است. از این مجسمه‌های کوچک به عنوان مجسمه‌های مینیاتوری و با رویکرد مردم‌شناسی یاد می‌شود. جهانگیر ارجمند مجسمه‌سازی…