تازه‌های محله‌های منطقه 3 - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۳

سال ۱۳۹۹ در منطقه سه شهرداری تهران، ۴۸ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. شهرداری بوستان محصل در محله دروس را با نصب…

گشتی در باغ کتاب تهران - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

گشتی در باغ کتاب تهران

«باغ کتاب» از جمله مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی تهران است که گردشگران بسیاری را از سراسر شهر به سوی خود می‌کشاند. این مجموعه در منطقه عباس‌آباد تهران برپا شده است….