تهران آماده زمستان می‌شود - دروازه تهران

تهران آماده زمستان می‌شود – دروازه تهران

با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تهران امسال شاهد بارش برف باشد تاکنون در چند منطقه تهران مانور برف‌روبی برگزار شده تا امکانات مناطق مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین باید…

آماده برای تهران برفی

آماده برای تهران برفی – دروازه تهران

در روز‌های گذشته به نقل رئیس سازمان هواشناسی کشور در خبر‌ها عنوان شد که امسال زمستان سردی در پیش خواهد بود و به احتمال تهران هم با چند بارش برف…