روزهای پایانی ساخت بزرگراه 6 کیلومتری تهران - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

روزهای پایانی ساخت بزرگراه ۶ کیلومتری تهران

سال ۱۳۸۸ کلید ساخت بزرگراه شهید نجفی رستگار به طول ۶.۸۷۰ متر در جنوب شرق تهران زده شد. هدف از احداث این بزرگراه حل معضلات ترافیکی بزرگراه‌های بسیج و آزادگان…

اینفوگرافی بزرگراه شهید نجفی رستگار - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

افتتاح بزرگراه شهید نجفی رستگار

۲ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: ادامه فعالیت‌های عمرانی برای افتتاح بزرگراه شهید نجفی رستگار