اجرای پاییزی تهران - دروازه تهران

اجرای پاییزی تهران – دروازه تهران

شهرداری منطقه ۹ با جمع‌آوری نکردن برگ‌های پاییزی در بلوار معین فرصت متفاوتی برای وقت‌گذرانی اهالی به وجود آورده است.  ۲۳ آذر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان…