نخستین‌های تهران، گورستان

نخستین‌های تهران، گورستان

بهشت زهرا نخستین گورستان مدرن ایران و تهران است که قدمتش به پنجاه سال می‌رسد. ۳۰ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: پایتخت به آرامستانی جدید…