اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۲۲ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۲۲

    ۶ خرداد ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: کدام منطقه در تهران کمترین تعداد مدارس را دارد؟