برف زمستانی پارک جمشیدیه - دروازه تهران

برف زمستانی پارک جمشیدیه تهران

در چهارمین روز از فصل زمستان، برف شمال تهران را سفیدپوش کرد. پارک جمشیدیه در منطقه یک تهران یکی از نقاطی است که چهره زمستانی به خود گرفته است. ۴…

بوستان محبوب تهرانی‌ها - سایت دروازه تهران

پارک جمشیدیه، بوستان محبوب تهرانی‌ها

بوستان جمشیدیه در منطقه یک شهرداری تهران و در منطقه نیاوران واقع شده است. اراضی این بوستان متعلق به یک خانواده قاجاری بوده و آخرین مالکش جمشید دلو‌‌قاجار بوده است….