در مسیر توسعه محلات - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

در مسیر توسعه محلات

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. بوستان قائم در منطقه ۱۸ این روزها صاحب…