پاییز مشغول است

پاییز مشغول است – دروازه تهران

از یک سو کرونا مشغول است و از سوی دیگر آذر رنگ‌های زرد و نارنجی را به طبیعت تهران ریخته است. بوستان خانه هنرمندان از جمله فضا‌های سبز و این‌…

نشستن زیر سایه پاییز

نشستن زیر سایه پاییز – دروازه تهران

این روز‌ها بوستان هنرمندان بیشتر با سردیس‌های خبر‌سازش در رسانه‌ها دیده می‌شود اما این همه بوستان نیست. در این بوستان مجسمه‌های دیگری هم وجود دارند که سال‌ها سر جایشان ایستاده…

سردیس کیارستمی از پارک هنرمندان برداشته شد

سردیس کیارستمی از پارک هنرمندان برداشته شد

سردیس‌های هنرمندان که به تازگی در پارک هنرمندان تهران نصب شده انتقادی را به همراه داشته است. این مجسمه‌ها محصول دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر است، با این وجود بسیاری، از…