اینجا گریبایدوف را کشتند - دروازه تهران - شروین راد

اینجا گریبایدوف را کشتند

تاریخ گم شده در گذر ایلچی شروین راد گذر ایلچی در منطقه بازار تهران یکی از گذرهایی است که کم اتفاق تاریخی به خود ندیده است، مهم‌ترین آن حمله به…

جان پدر کجاستی

جان پدر کجاستی؟

شهرداری تهران به منظور ابراز همدردی مردم ایران با ملت افغانستان و خانواده‌های جان‌باختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل، به اجرای نورپردازی بر روی برج آزادی پرداخت. این نورپردازی (ویدیو مپینگ)…