سفر به تاریخ تلفن در سنگلج

سفر به تاریخ تلفن در سنگلج

دکانی متفاوت در محله سنگلج تهران، تاریخ تلفن‌های خانگی را به نمایش گذاشته است. تلفن‌های تاریخی که حالا رنگ و شکل متفاوت‌شان در ویترین دکان مجد توجه رهگذران را جلب…