اینفوگرافی جمعیت تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

جمعیت تهران چقدر است؟

۸ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: اسامی‌ متولدین دختر و پسر در تهران در سال ۱۳۹۹