سینماهای لاله‌زار زیر ضرب ساخت و ساز - دروازه تهران - احسان رستمی پور

سینماهای لاله‌زار زیر ضرب ساخت و ساز

تلاش برای حفظ ایران احسان رستمی پور «طوفان در شهر ما» دو بار وزیدن گرفته است. بار نخست وقتی آن را اکران کردند و ۲۴ فروردین ۱۳۳۷ جمعیت خیابان لاله‌زار…