در سال ۱۴۰۰ بیشتر به منابع آبی فکر کنیم - دروازه تهران - سارا مالکی

در سال ۱۴۰۰ بیشتر به منابع آبی فکر کنیم

روش‌هایی برای خانه‌تکانی بدون آب سارا مالکی ایرانی‌ها از دیرباز با خانه‌تکانی و تمیز کردن محل زندگی خود به استقبال بهار و سال جدید رفته‌اند. این رسم از خانه‌های بزرگ…